iSleep 25

دستگاه کمک تنفسی Bilevel دارای عملکرد Backup

● معرفی مشخصات عمومی سری iSleep با طراحی منحصر بفرد :
دارای مرطوب کننده قابل تنظيم از مرحله 1-9 (Option)
صفحه نمايش بزرگ با روشنايی مناسب جهت سهولت ديد
صدای بسيار پايين (کمتر از 30 db)
قابليت نصب به نرم افزار کامپيوتری و امکان کنترل از راه دور

● دارای مودهای CPAP و Time Bilevel
● تنظيم 4-20 cm H2O - IPAP
● تنظيم 4-20 cm H2O - EPAP
● تنظيمات Trigger دم و Trigger جبران خودکار نشتی بازدم :
تنظيمات Trigger دم : خودکار و قابل تنظيم 1-9
تنظيمات Trigger بازدم : خودکار و قابل تنظيم 1-9
● Backup بين ۴ تا ۳۰ بار تنفس در دقيقه
● ساير مشخصات مشابه دستگاه iSleep 22
● دارای تاییدیه FDA و CE