باطری اکسیژن ساز همراه INOGEN G3

باتری ۱۶ سل ۸ ساعته