باطری اکسیژن ساز همراه INOGEN G2

باتری ۲۴ سل ۱۰ ساعته