نمایندگی انحصاری شرکت‌ها

امین درمان نماینده شرکت های ذیل می باشد :

 

لوگو

آدرس وب سایت

نام کمپانی

 brand 1 www.inogen.com INOGEN
 nidek.loggo www.nidekmedical.com NIDEK
 longfei.loggo www.longfei.com Longfei Group Import & Export Co, Ltd
 curative www.curativemedical.com Curative
 brand 5  www.creative-sz.com  Creative
brand 3  www.apro-korea.co.kr  Apro Korea, Inc
brand 4 www.breastlife.it  Breast Life, S.r.l
brand 6 www.mespa.com.tr Mespa
  www.aktormed.com AKTORmed GmbH
 brand 7  www.akrus.de  Akrus