باطری اکسیژن ساز Inogen G2, G3, G5

  • باطری اکسیژن ساز همراه باطری 24 سل 10 ساعته Inogen G2
  • باطری اکسیژن ساز همراه باطری ۱۶ سل ۸ ساعته Inogen G3
  • باطری اکسیژن ساز همراه باطری ۱۶ سل 13 ساعته Inogen G5